Dołącz do nas

Kategoria: Bez kategorii Super User

Członkiem naszego klubu sportowego może zostać każda osoba biegająca, bez względu na dystans, płeć, wiek, poziom sportowy i stopień aktywności.
Ze składem osobowym, statutem i innymi formalnymi danymi naszego stowarzyszenia zapoznać się można na www.editeam.pl

Przystąpić w nasze szeregi można o każdej porze roku, w dowolnym momencie.
Wystarczy wypełnić ankietę wg wzoru , wypełnioną przez innych zawodników na stronie internetowej.

Składka roczna w wymiarze symbolicznym od 25 zł (niezmienna od 2006 roku) przeznaczona jest na podstawowe wydatki: opłacenie konta bankowego, domeny i serwera strony internetowej.
Przystępując do stowarzyszenia należy podać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. swoje dane kontaktowe:  adres e-mail oraz telefon.
Na podany e-mail przysyłamy aktualne newsy dotyczące imprez biegowych (szczególnie w naszych okolicach), wyjazdów wspólnych na biegi i inne, dotyczące funkcjonowania Teamu.

Platformą do najszybszej komunikacji między klubowiczamu jest aplikacja WhatsApp, którą każdy klubowicz powinien mieś aktywną.

Na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. można także przesyłać informacje dla wszystkich członków klubu, typu: zapytania, propozycje, oferty, itd.
Za pomocą adresu klubowego e-mail oraz aplikacji WhatsApp rozprowadzamy wewnętrzne informacje skierowane dla wszystkich.

Każdy z zawodników i zawodniczek  może aktywnie zamieszczać na stronie klubowej www.editeam.pl własne prasowe artykuły, nawet krótkie sprawozdania ze startów.
Strona jest platformą informacyjną otwartą, więc zamieszczane teksty są dostępne w każdym zakątku globu.
Gotowy tekst + parę zdjęć (przy materiałach obcych należy podać źródło dostępu) wystarczy wysłać na klubowy email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy

Biegowe Stowarzyszenie EDI Team Zgorzelec

Zespół

Kategoria: Bez kategorii Super User
 


Zalewski Robert

Prezes Zarządu

Lenart Jacek

V-ce Prezes Zarządu

 

 

 

 

Wojnarowicz Janusz

Kowalewska Ela

Rudnik Tomasz

 

Czajkowska-Bogdanowicz Marta

Domoradzka Anna

Kamińska Ewa

Kopeć Patrycja

 Krawiec Ewelina  Mazur Sylwia  Mroczkowska Ewa  Oleksiuk Aneta 

Orzoł Beata

Peremicka Małgorzata

Rudź-Krupińska Agnieszka

 Samulska Jola
 Soczomska Milena  Szałkowska Agnieszka Wiciak Monika  Wojnarowicz Joanna
 Zieziula Grażyna  Zięcina Renata    
Chodanionek Ernest Chorbotowicz Tomasz Cichocki Marek Daszyński Andrzej
Dragan Mateusz Duszyński Jacek Dziamski Marek Dziedzic Piotr
Frydrych Sebastian Hnitecki Rafał Hołubowicz Krzysztof Jeleń Tomasz
Jędrzejczyk Piotr Jołtuch Edward Kaczmarek Artur Kaczor Grzegorz
Klimczak Andrzej Kondycki Adam Kowanetz Maciej Krawiec Sebastian
Krupiński Jakub Kubala Łukasz Kubala Paweł Kuńczak Michał
Kuźmiński Krzysztof Lerynowicz Jacek Lubera Daniel Ludkiewicz Mariusz
Ławniczak Andrzej Maciorowski Grzegorz Mazurek Łukasz Michalski Michał
Miłoszewski Przemek Minakow Norbert Moskalski Dariusz Mroczkowski Krystian
Myka Marek Olejnik Tomasz Oleksiuk Leszek Orzoł Dariusz
Paraniak Jan Pijanowski Robert Pijanowski Wiesław Prawelski Andrzej
Rabski Paweł Rabski Tomek Rytel - Siłka Paweł Rzeźnik Przemysław
Sawicki Grzegorz Soczomski Mirosław Staroń Grzegorz Julian Staroń Norbert
Szczotka Paweł Szczucki Miłosz Trela Krzysztof Wojtukiewicz Andrzej
Wójcicki Artur Zadorożny Zdzisław Zdrowowicz Adam  
       
       
       
       
       

 

Statut

Kategoria: Bez kategorii Super User

STATUT BIEGOWEGO STOWARZYSZENIA EDI-TEAM ZGORZELEC

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę:
Biegowe Stowarzyszenie Edi-Team Zgorzelec, zwane w skrócie BS Edi-Team Zgorzelec,
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.


§ 2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zgorzelcu. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić swoja działalność poza granicami kraju.

§ 3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 poz. 889 z 2001 r. z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także łączyć się w związki.

§ 6
Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Barwami Stowarzyszenia są kolory: czarny, pomarańczowy, niebieski.

§ 8
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku stowarzyszenia.

§ 9
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania Stowarzyszenia

 

§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Organizowanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu w duchu olimpizmu, szlachetnej rywalizacji i troski o dalszy fizyczny i psychiczny rozwój jego członków.
2. Integracja środowisk sportowych, lokalnych i globalnych.

3. Rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie.
4. Popularyzacja biegów, jako najprostszej formy rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
5. Popularyzacja walorów turystyczno - sportowych powiatu zgorzeleckiego.
6. Eksponowanie zasad " Fair Play " w sporcie.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach biegowych.
8. Reprezentowanie zgorzeleckiego sportu w kraju i zagranicą.

9. Promowanie Zgorzelca oraz województwa dolnośląskiego.
10. Upowszechnianie kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu.
11. Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

§ 11
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. Organizowanie systematycznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego w formie zawodów, zgrupowań, konsultacji oraz innych zajęć sportowych, rekreacyjnych i czynnego wypoczynku.


2. Zapewnienie kadry szkoleniowej dla trenujących.
3. Uczestniczenie w zawodach biegowych organizowanych przez inne kluby i stowarzyszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Kontakt z mediami w celu promowania regionu oraz biegania i upowszechniania kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu.
5. Popularyzowanie dorobku sportowego Stowarzyszenia oraz jego zawodników.
6. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów.
7. Umożliwienie zainteresowanym zrzeszania się w Stowarzyszeniu oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności.
8. Współpracę członków Stowarzyszenia.
9. Nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
10. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania,
firmami i osobami fizycznymi uznającymi cele Stowarzyszenia, wspierającymi jego działalność,
a w szczególności z władzami samorządowymi, oświatowymi, sportowymi.
11. Organizowanie życia towarzyskiego wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.
12. Kształtowanie pozytywnych zachowań oraz wzorców osobowych.
13. Inne działania realizujące cele statutowe.

 


ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki 

§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) uczestników,
d) nadzwyczajnych,
e) honorowych,

[...]

 


ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
d) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Sprawy finansowo-księgowe Stowarzyszenia prowadzą osoby lub firmy, posiadające kwalifikacje w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Do składania oświadczeń woli oraz zarządzania majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest zgodne współdziałanie i podpis prezesa Zarządu bądź jednego zastępcy oraz skarbnika Zarządu bądź innych osób upoważnionych przez Zarząd.
7. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany na działalności statutową.
8. Stowarzyszenie ma prawo posiadać:
a) majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny i subwencje.
b) inne wpływy i dochody.
9. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
10. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
11. Wysokość składek określa Zarząd w formie uchwały.